Privacy beleid

1. Algemene informatie:

De eigenaar van Rotomrent is:

Rotom Nederland BV
Ekkersrijt 1428
5692 AK Son
ING bankrekening: 67.48.00745
KVK Eindhoven: 17059495
BTW nummer: NL00.54.92.555B01
IBAN: NL35INGB067.48.00745
SWIFT INGBNL2A

Deze site verzameld informatie over haar gebruikers op de volgende manier:

a. Door vrijwillig ingevulde informatie in formulieren
b. Door cookies op te slaan in de browser
c. Door het opslaan van technische logs op de webserver.

Voor de ingevulde gegevens geldt dat per 18 Mei 2018 uw privacy is gewaarborgd en ons privacy beleid is aangepast i.v.m. de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De verantwoordelijke voor de verwerking is de operator van dienst www.Rotom.nl.

Rotomrent heeft de volgende instellingen gedaan om uw gegevens optimaal te beveiligen
Rotomrent gebruikt Google-analytics-cookies met een beperkte houdbaarheid daarna worden deze blijvend gewist
Rotomrent heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres
Rotomrent heeft ‘gegevens delen’ uitgezet maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

2. Formulier informatie

De server verzamelt gegevens die vrijwillig worden ingevuld door de gebruiker. De server kan gegevens en instellingen opslaan (bezoektijden en IP adres zonder het laatste octet). Gegevens die worden ingevuld worden alleen ter beschikking gesteld aan derden waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De beschikbaar gestelde gegevens in dit formulier vormen een bestand met persoonlijke gegevens, het bestand zal opgeslagen worden bij de server provider in het register dat onderhouden word door Rotom Nederland BV. Als de gegevens in het formulier een individu kunnen identificeren is het vanzelfsprekend dat deze persoon deze kan aanpassen en een verzoek kan indienen het verwerken van deze gegevens op elk moment te staken en ze te verwijderen. Dit kan resulteren in het feit dat u geen toegang heeft tot bepaalde mogelijkheden, weergaven. De gegevens in dit formulier worden gebruikt om het formulier zijn functie te kunnen laten uitoefenen, bijvoorbeeld om uw aanvraag of order te kunnen verwerken. De ingevulde gegevens in deze formulieren kunnen worden gebruikt om bepaalde technische zaken doorgang te kunnen laten vinden – in het bijzonder het verzamelen van gegevens op de website, ondersteunende betalingen of andere entiteiten waar www.RotomRent.nl mee samenwerkt op dit vlak.

3. Informatie over cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn computer data files, speciale teksten die worden opgeslagen in de apparatuur van gebruikers en zijn ontworpen voor het gebruik van internet. Dit type bestanden bevat doorgaans de naam van de website, een uniek nummer en de tijd wanneer het is opgeslagen. De entiteiten die worden geplaatst op de apparatuur van de gebruiker en de cookies zorgen ervoor dat er makkelijker toegang is tot de server waar deze mee werken.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

a. Statistieken produceren die helpen om te begrijpen hoe de gebruikers de website gebruiken. Hiermee kan de beheerder de website verbeteren en optimaliseren;
b. Gebruikers sessies worden onthouden (na het inloggen), waardoor de gebruiker niet op elke nieuw te bezoeken pagina zijn loginnaam en wachtwoord opnieuw moet intypen;
c. Om de samenstelling van de winkelwagen in de online store te onthouden,
d. Een gebruikersprofiel samen te stellen om op deze manier de gebruiker beter op maat van dienst te kunnen zijn in de verschillende advertentie netwerken, in het bijzonder het Google netwerk.

De server gebruikt twee basis types cookies: functionele en noodzakelijke cookies. Functionele cookies zijn tijdelijke files die worden opgeslagen in de apparatuur van de gebruiker totdat u uitlogt. Noodzakelijke cookies worden opgeslagen in de apparatuur van de gebruiker voor een specifieke tijd die is gespecificeerd of totdat deze worden verwijderd door de gebruiker. Door de software voor het surfen op het web (via de browser) zal gebruikelijk ruimte worden gereserveerd om cookies op te slaan op de apparatuur van de gebruiker. Hoofdgebruikers kunnen de instellingen aanpassen hiervoor. De webbrowser staat u toe cookies te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen cookies te blokkeren. Voor hulp hierbij zie de documentatie van uw browser.

Beperkingen voor het gebruik van cookies kunnen de functionaliteit van de browser website veranderen. Cookies die worden toegestaan in de apparatuur van een gebruiker van de website mogen ook gebruikt worden voor samenwerkingen met adverteerders en partners. We raden u aan de privacy policy hierover te lezen van analytics: Privacy Policy Google Analytics Cookies mogen worden gebruikt bij advertentie netwerken, in het bijzonder het netwerk van Google om specifieke toepassingen te kunnen weergeven over hoe u de website gebruikt. Om dit te realiseren is toegestaan informatie te bewaren over hoe de gebruiker navigeert op de site en de tijd dat hij op site is geweest. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Google display netwerk, hier kunt u meer informatie vinden over het gebruiken van cookies als hulpmiddel: HTTPS://www.google.com/ads/preferences.

4. Server logbestanden.

Van sommige gebruikers wordt het gedrag op de site opgeslagen op de server. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de site vast te leggen en om een zo efficiënt mogelijke hosting te realiseren. Weergegeven bronnen zijn te zien als URLS’s.

Als toevoeging om op te slaan kan het volgende gebuikt worden:

a. Tijd van de aanvraag;
b. Tijd benodigd om een antwoord te versturen;
c. De naam van het station dat de klant gebruikt – identificatie gebeurt door het HTTP protocol;
d. Informatie over errors die zijn voorgevallen in de implementatie van de HTTP transactie;
e. De URL van de laatste door de gebruiker bezochte pagina (referrer link) – als er sprake is van een verschuiving naar de website van de referentie;
f. Informatie over de door de gebruiker gebruikte browser;
g. Informatie over het IP-adres; de hierboven vermelde data is niet gekoppeld aan individuele personen; Deze data zal alleen gebruikt worden voor server administratie.

5. Delen en verwerken van gegevens.

De gegevens mogen worden gedeeld met derden maar alleen binnen de perken die door de wet zijn vastgesteld en waar wij verwerkersovereenkomsten mee gesloten hebben. Gegevens waarmee een individu geïdentificeerd kan worden zijn alleen beschikbaar met goedkeuring van de persoon. De beheerder mag worden gevraagd om informatie dat door de website is verzameld is beschikbaar te stellen aan geautoriseerde autoriteiten om medewerking te verlenen aan strafrechterlijk onderzoek.

6. Cookie File Management – Hoe werkt dit?

Als u niet wenst cookies te ontvangen kunt u dit aanpassen in de instellingen van uw internetbrowser. Echter behouden wij ons het recht voor dat wanneer cookies zijn uitgeschakeld, voor verificatie processen, beveiliging en onderhoud door de voorkeuren van de gebruiker het moeilijk te maken dat onze website wordt gebruikt. In extreme gevallen voorkomen we dat de site gebruikt kan worden.

7De volgende ecteren partners hebben toegang tot onze database.

Deze externe partners hebben om uitlopende redenen toegang tot onze database. Deze toegang is onder andere nodig om ons inzicht te geven in waar we onze website dienen te verbeteren zodat we u als klant beter van dienst kunnen zijn en om de website technich in orde te houden.

SalesManago – Benhauer Sp. z o.o.
Google Analytics
Provider Sp. z o.o.
Ambitic
Hostnet